Kontakt

Parafia Rzymsko Katolicka pw. Dobrego Pasterza  
Nagawczyna, dekanat:  Dębica - Wschód

Dane teleadresowe

Nagawczyna 45d, 39-200 Dębica,

Tel; kancelaria;  Ks. Proboszcz;  696 801 338

Adres e-mail; nagawczyna@diecezja.tarnow.pl


Konto bankowe:

PKO SA O/Dębica ul. Kosciuszki 6
nr rachunku; 60 1240 4807 1111 0010 7143 1272