PARAFIA  RZYMSKO-KATOLICKA                      PW. DOBREGO  PASTERZA  W  NAGAWCZYNIE
                   POMOC   DLA   CHOREJ   MAI                                        Maja.jpg

                 Wszystkich, którzy składać będą zeznania podatkowe bardzo proszę, aby   zadeklarowali 1% należnego podatku na rzecz  Caritas Diecezji Tarnowskiej, koniecznie z dopiskiem w rubryce; cel szczegółowy - Maja Świątek. Z zebranych w ten sposób środków Caritas opłaci rachunki przedstawione przez rodziców dziecka, naszych parafian, za leczenie i rehabilitację Mai, ktorej życie jest ciągle zagrożone z powodu zaburzeń automatyzmu oddychania.
               Na stronie internetowej Caritas;  www.caritas.diecezja.tarnow.pl   - znajduje się gotowy bezpłatny program do wypełniania zeznań podatkowych.  Zachęcam gorąco do skorzystania z niego, oraz wsparcia w ten sposób  długotrwałego leczenia  Mai.  Nr  KRS  Caritas – 0000 211 791.
Można też na konto Caritas przekazywać dobrowolne ofiary, ze wskazaniem tytułu przelewu; dla Mai Świątek. Środki tak zgromadzone również będą przeznaczone na opłacenie przedstawionych przez rodziców rachunków za leczenie Mai.
Konto bankowe Caritas Diecezji Tarnowskiej; 71 1020 4955 0000 7302 0097 4683
                                                                                                                                                                               Ks. Proboszcz

    xiff_zapisy_v2_fin.jpg     

   Komunikat Biskupa Tarnowskiego zapraszający na XI Forum Formacyjne


Drodzy Diecezjanie!

„Pokój Wam” – te słowa wypowiada Chrystus w dniu Zmartwychwstania do zatrwożonych o swoje życie i przyszłość uczniów zgromadzonych w Wieczerniku.  Nam również przyszło żyć w czasach, które rodzą wiele obaw i lęków. Podejmujemy jednak ciągle, również w ramach trwającego V Synodu, wysiłek wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, który prowadzi wspólnotę Kościoła przez dzieje.
    Dogodną okazją pomagającą otworzyć się na działanie Ducha Świętego będzie XI Forum Formacyjne, które odbędzie się w Tarnowie w Arenie „Jaskółka” w dniach od 29 do 30 stycznia br. Pragniemy, aby był to czas zasłuchania w słowo Boże, czas wspólnej modlitwy i wołania o dar Ducha Świętego, ażeby dopomagał nam budować Kościół na wzór Chrystusa. 
Z wiadomych względów nie możemy spotkać się wszyscy, ale pragnę zaprosić na to wydarzenie przedstawicieli każdej wspólnoty parafialnej. Spotkanie Jezusa z uczniami przeżywającymi kryzys skończyło się ich posłaniem z misją głoszenia Jezusa w świecie. Spotkanie ze Zmartwychwstałym dało uczniom taką moc, iż doświadczenie kryzysu stało się przestrzenią wielkiego Bożego działania. Oby doświadczenie uczniów z Wieczernika stało się także doświadczeniem Kościoła tarnowskiego. 
Zapisy do udziału w XI Forum Formacyjnym odbywają się przez stronę internetową, zaś szczegółowe informacje zamieszczone są na plakatach rozesłanych do parafii.
    
Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

                                                                                                                       

Parafia Rzymsko Katolicka pw.
Dobrego Pasterza

Nagawczyna 45d, 39-200 Dębica,

Tel kancelaria: (14) 67-72-294 , Ks. Proboszcz:  696 801 338
Adres e-mail: nagawczyna@diecezja.tarnow.pl