PARAFIA  RZYMSKO-KATOLICKA                      PW. DOBREGO  PASTERZA  W  NAGAWCZYNIE

      

                                                                              Plakt_2021.png              

PROGRAM PIELGRZYMKI NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I KATECHETÓW
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI W CHORZELOWIE
Sobota, 9 października 2021 r.

10.00 – przyjazd, rejestracja, odbiór zaświadczeń
10.30 – rozpoczęcie spotkania w Sanktuarium:
    - powitanie (ks. Tomasz Lelito – dyr. Wydziału Katechetycznego, ks. Andrzej Jasnos – Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców)
    - słowo Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie (ks. prałat Andrzej Rams)  
11.00 – Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bpa Stanisława Salaterskiego
12.00 – przerwa (symboliczny posiłek, modlitwa indywidualna w Sanktuarium)
13.00 – konferencja:    - Ojciec Michał Boym SJ – Polski Marco Polo (Agnieszka Couderq-Kubas, wiceprezes Fundacji “Michał Boym”, O. Jacek Gniadek, prezes Stowarzyszenia “Sinicum” im. Michała Boyma SJ)
Ok. 14.00 – zakończenie pielgrzymki

                                                                                                               

Parafia Rzymsko Katolicka pw.
Dobrego Pasterza

Nagawczyna 45d, 39-200 Dębica,

Tel kancelaria: (14) 67-72-294 , Ks. Proboszcz:  696 801 338
Adres e-mail: nagawczyna@diecezja.tarnow.pl