Duszpasterze

Księża pracujący w parafii:

Nazwisko i imię:  ks. Mieczysław Jakóbczyk
Funkcja w parafii: Proboszcz
Od kiedy w parafii:  1998 r.

Nazwisko i imię: ks. mgr  Jan Król
Funkcja w parafii: Wikariusz
Od kiedy w parafii: 2022 r.